Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Kompostowniki

Zarząd ROD przypomina, że każdy działkowiec zobowiązany jest posiadać własny kompostownik na działce. Zabronione jest wyrzucanie odpadów naturalnych (krzewy gałęzie , trawy itp) do zbiorników na świecie znajdujące się na ogrodzie. Na ternie ogrodu znajdują sie kamery i zarząd informuje…

WALNE ZEBRANIE

  Zarząd R.O.D. im. Antoniego Lendziona w Gdańsku zawiadamia że w dniu 12 Maja 2018 w budynku Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu. Początek obrad:  Pierwszy termin godz. 11.00   i drugi termin godz. 11.30 Zgodnie z § 62…