Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Opłata za rok 2018

Informujemy, że lista z wysokością opłat za działkę za rok 2018 wywieszona jest w gablotach na terenie ogrodu. Zgodnie z decyzją walnego zebrania opłatę należy dokonać do dnia 15 lipca 2019 r. We wpłacie prosimy podać Imię i Nazwisko oraz…

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości Świąt Bożego Narodzenia Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Nowy rok upływa w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego życzy wszystkim działkowcom zarząd ROD im. Antoniego Lendziona.    

Woda na terenie ROD

Zarząd ROD im. A. Lendziona informuje, że zgodnie z uchwałą walnego zebrania, woda na ternie ogrodu pozostaje włączona na okres zimowy. Informujemy że zabezpieczenie instalacji na działce należy dokonać we własnym zakresie i zarząd nie odpowiada za instalacje na poszczególnych…

Aktualizacja Danych Osobowych

Zarząd ROD im. A. Lendziona , uprzejmie prosi a aktualizacje danych osobowych. Zaktualizowane dane osobowe bardzo prosimy o dostarczenie do Pani Elżbiety Laskowskiej (skarbnik) lub dostarczenie do biura zarządu. Uaktualnione dane powinny zawierać Imię i nazwisko adres zamieszkania, nr. telefonu…

Kompostowniki

Zarząd ROD przypomina, że każdy działkowiec zobowiązany jest posiadać własny kompostownik na działce. Zabronione jest wyrzucanie odpadów naturalnych (krzewy gałęzie , trawy itp) do zbiorników na świecie znajdujące się na ogrodzie. Na ternie ogrodu znajdują sie kamery i zarząd informuje…

WALNE ZEBRANIE

  Zarząd R.O.D. im. Antoniego Lendziona w Gdańsku zawiadamia że w dniu 12 Maja 2018 w budynku Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu. Początek obrad:  Pierwszy termin godz. 11.00   i drugi termin godz. 11.30 Zgodnie z § 62…

Ważne

Przypominamy, że wstęp na walne zebranie mają tylko właściciele działek na terenie  naszego ogrodu. Informujemy, że nie ma możliwości przekazania mandatu na rzecz innej osoby nie będącej członkiem naszego ogrodu nawet jeśli będzie to potwierdzone notarialnie.