Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Numery Kont

Zarząd ROD informuję :

Nowi działkowicze zobowiązani są do wpłaty opłaty  inwestycyjnej w wysokości 1200,00 zł na konto numer:
41 1240 5400 1111 0010 7262 5584 

natomiast opłatę wpisową w wysokości 180 zł na konto nr:

51 1240 5400 1111 0010 6688 5914

Roczną opłatę za działkę dokonujemy na konto nr.

51 1240 5400 1111 0010 6688 5914

Informujemy również, że każdy nowy działkowiec zobowiązany jest do jak najszybszego przejścia szkolenia. Szkolenia prowadzi PZD. W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt z :

Polski Związek Działkowców
Okręg Pomorski w Gdańsku

Grunwaldzka 102
80-244 Gdańsk

tel: (58) 345 13 47
fax: (58) 341 75 25