Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Tak powstawał Nasz Ogród…

Nasz ogród usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już ogródków działkowych im. J. Wybickiego. Powierzchnia ogrodu działkowego wynosi ok. 6 ha.

Zakres prac obejmował:
– urządzenie i uzbrojenie terenu dla potrzeb Rodzinnego Ogrodu Działkowego
– wydzielenie 137 działek ogrodowych,
– przebudowę i budowę drogi dojazdowej w ul. Jasińskiego wraz z placem do zawracania i budową oświetlenia,
– budowę budynku Domu Działkowca wraz z przyłączami (instalacja wodociągowa i elektryczna),
– budowę dróg wewnętrznych, wjazdu, parkingu, alejek,
– budowę sieci energetycznej wraz z oświetleniem terenu przy Domu Działkowca
– doprowadzenie wody użytkowej i zasilania energetycznego do poszczególnych ogródków,
– odprowadzenie wód opadowych do pobliskiego zbiornika wodnego,
– oczyszczenie istniejących oczek wodnych i udrożnieniu rowu w ramach bieżącej konserwacji,
– wykonanie elementów małej architektury w tym ogrodzenia terenu, wykonanie bram wjazdowych i furtek wejściowych,
– wycinkę drzew i krzewów, – nasadzenie drzew i krzewów.
Wykonawca robót: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji: 30.12.2014 r. – 30.09.2015 r.
Koszt realizacji: 3,2 mln zł.

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:
Zdjęcia z realizacji robót: