Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

REGULAMIN ROD

REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO, który został uchwalony podczas posiedzenia KR PZD dnia 1 października 2015 roku:

Regulamin_ROD zaczyna obowiązywać 1 stycznie 2016r.!!!