Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

STATUT PZD

STATUT, który został uchwalony 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, a 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Statut_PZD