Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Patron Naszego Ogrodu

A. LendzionANTONI LENDZION (10 VII 1888 Szampława koło Lubawy – 22 III 1940 Stutthof), krawiec, działacz społeczno-polityczny. Szkołę podstawową i rzemieślniczą ukończył w Toruniu; w Gdańsku od roku 1908 prowadził własny warsztat krawiecki. Podczas I wojny światowej w wojsku niemieckim. W 1919 członek kierownictwa Rady Żołnierzy Polaków w Gdańsku. Po utworzeniu  II Wolnego Miasta Gdańsk (WMG) czołowy działacz polityczny, społeczny i związkowy gdańskiej Polonii, jej przedstawiciel w Volkstagu III, IV i VI kadencji (1928–1930, 1930–1933 i 1935–1939). Na forum gdańskiego parlamentu i w innych miejscach bronił interesów ludności polskiej. Faktyczny przywódca w II WMG Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, w latach 1925–1932 redaktor jego organu, „Związkowca”. W okresie 1928–1937 wiceprezes Gminy Polskiej. W roku 1928 jeden ze współautorów memoriału Tragiczna przyszłość Polonii gdańskiej, w którym poddano krytyce politykę władz polskich wobec gdańskiej Polonii. Działał na rzecz przezwyciężenia rozbicia organizacyjnego Polaków w II WMG.Od 1937 wiceprezes Zarządu Głównego  Gminy Polskiej Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i prezes zarządu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Zrzeszenia Pracy. W sierpniu 1939 roku nie skorzystał z możliwości wyjazdu do Polski; aresztowany 1 IX 1939 wraz z synami Maksymilianem i Leonem, osadzony w  obozie Stutthof, rozstrzelany. Prochy w roku 1947 ekshumowano i pochowano na  cmentarzu na Zaspie. Patron jednej z ulic we Wrzeszczu (do 1945 Kastanienweg).

[źródło: www.gedanopedia.pl]