Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Prawo PZD

Schemat_zagospodarowania_dzialki

STATUT, który został uchwalony 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, a 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Statut_PZD

REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO, który został uchwalony podczas posiedzenia KR PZD dnia 1 października 2015 roku:

Regulamin_ROD zaczyna obowiązywać 1 stycznie 2016r.!!!