Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Aktualizacja Danych Osobowych

Zarząd ROD im. A. Lendziona , uprzejmie prosi a aktualizacje danych osobowych. Zaktualizowane dane osobowe bardzo prosimy o dostarczenie do Pani Elżbiety Laskowskiej (skarbnik) lub dostarczenie do biura zarządu. Uaktualnione dane powinny zawierać Imię i nazwisko adres zamieszkania, nr. telefonu oraz adres e-mail (opcjonalnie). Jeżeli nie możecie Państwo dostarczyć informacji osobiście , bardzo prosimy o wrzucenie kartki z uaktualnionymi danym do skrzynki pocztowej.

 

Bardzo dziękujemy.