Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Kompostowniki

Zarząd ROD przypomina, że każdy działkowiec zobowiązany jest posiadać własny kompostownik na działce. Zabronione jest wyrzucanie odpadów naturalnych (krzewy gałęzie , trawy itp) do zbiorników na świecie znajdujące się na ogrodzie. Na ternie ogrodu znajdują sie kamery i zarząd informuje że każdy kto dopuści się wyrzucania odpadów do zbiorników na śmiecie poniesie koszta związane z wywozem odpadów.