Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Wyrównanie dróg na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, że w dniu 7 maja na terenie ogrodu prowadzone będą prace mające na celu wyrównanie alejek. W związku z powyższym prosimy aby po wykonanych pracach, w okresie deszczowym kiedy drogi będą nasiąknięte , nie poruszać się pojazdami mechanicznymi po terenie ogrodu. Nieprzestrzeganie zaleceń powodować będzie ponowne utworzenie kolein i narażać będzie na niepotrzebne koszta związane z ponownym wyrównywanie dróg.