Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

WALNE ZEBRANIE

 

Zarząd R.O.D. im. Antoniego Lendziona w Gdańsku zawiadamia że w dniu 12 Maja 2018 w budynku Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu.

Początek obrad:

 Pierwszy termin godz. 11.00   i drugi termin godz. 11.30

Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie , co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust.2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Materiały sprawozdawcze udostępnione będą do wglądu 3 maja i 4 maja 2018 w siedzibie Zarządu ROD w Domu Działkowca od 17.00 do 19.00