Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Opłata za rok 2018

Informujemy, że lista z wysokością opłat za działkę za rok 2018 wywieszona jest w gablotach na terenie ogrodu. Zgodnie z decyzją walnego zebrania opłatę należy dokonać do dnia 15 lipca 2019 r. We wpłacie prosimy podać Imię i Nazwisko oraz…