Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Ważne

Przypominamy, że wstęp na walne zebranie mają tylko właściciele działek na terenie  naszego ogrodu. Informujemy, że nie ma możliwości przekazania mandatu na rzecz innej osoby nie będącej członkiem naszego ogrodu nawet jeśli będzie to potwierdzone notarialnie.